Автор: zwonulladm

Ползата от енергийна ефективност

Нека погледнем нещата свързани с енергийната ефективност от позиция на цена на електричество. Тогава нека по-нагледно и визуално обособена ще е картината за всеки. За цени на електрическа енергия, централното топлоснабдяване, природния газ е известно, че стойността непрестанно се покачва. Всяка една от сградите у нас е с лоша визия, а това неминуемо обяснява и

Continue Reading…

Енергийна ефективност по света и у нас

През последните години все по-усилено се заговори за енергийна ефективност. Тя е не само в световен мащаб, но и вече в България. Продиктувана е от постепенно изчерпване на природни ресурси и зародилата се сложна политическа и икономическа обстановка в различни краища на света, а това довежда до увеличаване цената на крайния продукт или т.нар. електрическа

Continue Reading…