Ползата от енергийна ефективност

Нека погледнем нещата свързани с енергийната ефективност от позиция на цена на електричество. Тогава нека по-нагледно и визуално обособена ще е картината за всеки.

За цени на електрическа енергия, централното топлоснабдяване, природния газ е известно, че стойността непрестанно се покачва. Всяка една от сградите у нас е с лоша визия, а това неминуемо обяснява и факта от прекомерните количества на електрическа енергия, които безвъзвратно биват употребявани. Амортизирани дограми, повредени фасади на жилищни сгради, недостатъчно топлоизолация, неефективни и стари инсталации и т.н. Всичко това води до безразборното хабене на електричество. И в този ред на мисли нека аргументираме, защо е така важна днес енергийната ефективност?

От позиция на финансовите ползи, с енергийна ефективност може да се постигне:

– намаляват количествата на използвана енергия, по този начин разходите за топлинна могат да бъдат снижени, чрез пестене на ел. енергия;

– покачване в стойността на имота, заради вложена инвестиция, която е насочена към използване на нови много по-добри показатели за енергия;

Създадената нужда от комфорт, също може да е в плюс за енергийна ефективност. Това става, чрез създаване по-добри условия на живот и нужния уют на всеки дом. Разходите за енергия значително ще спаднат;

Не на последно място сред плюсовете от енергийна ефективност, нека прибавим и естетиката, която се дава. За стара сграда реконструкцията, чрез външна изолация, значително подобрява вида. Санирането прави сградите и фасади много по-добре изглеждащи, а самите помещения по-уютни и топли.

Като цяло мерките, които се вземат за постигане на енергийна ефективност могат да са от различно естество. Те се определят от конкретни нужди и търсени резултати към всеки обект по отделно. За спецификата на обекта и според възможностите за финансиране, тези мерки, се делят на:

Подобрено управление
Нови технологии.
Саниране
Модернизация