Енергийна ефективност по света и у нас

През последните години все по-усилено се заговори за енергийна ефективност. Тя е не само в световен мащаб, но и вече в България. Продиктувана е от постепенно изчерпване на природни ресурси и зародилата се сложна политическа и икономическа обстановка в различни краища на света, а това довежда до увеличаване цената на крайния продукт или т.нар. електрическа енергия и производната й топлина. Влошените условия и цифри, подтикват учени да насочат усилията в две основни направления – търсене на алтернативни източници за електрическа енергия и разработване на различни програми за енергийна ефективност.

Това, което вълнува всеки гражданин на планетата е какво е самата енергийна ефективност, какво получаваме от нея и как да я имаме. За определение за енергийна ефективност може да се даде инвестицията на бъдещето за нас и нашите деца. Енергийна ефективност може да ни даде комфорт, сигурни постижения придружени от положителни резултати и реални икономии. Към казаното може да добавим и не на последно място самото извършване на инвестиции в енергийна ефективност, а те сами по себе си дават самочувствие за модерно мислещи хора, които държат на планетата си.

За да се постигне така желаната и нужна енергийна ефективност, означава да използваме целево и разумно електрическата топлинна и енергия в домовете, на работно място, в промишлеността. Енергията се отнася, чрез намаляване на загубите в електропреносната мрежа и топлинната такава, увеличаване коефициента на полезно действие за съоръжения, които произвеждат енергия. Резултати от прилагане на мерки по енергийна ефективност може да се получат и чрез пряко намаляване на разходи за домакинства, покачване качеството на живот и постигане на по-добър вид на самите сгради. За промишлеността ефектът се отразява, чрез себестойността на продукция, а това се отразява положително и над бюджета на всяко едно домакинство.